Νεκταρια Τσακιρη

Νεκταρια Τσακιρη

Kişisel bilgiler

Yaş: 27
Doğum tarihi: 1 Ağustos

Diller

Konuştuğum dil:

  • Yunanca (Yunanistan) | Ana dil
  • İngilizce (Birleşik Krallık) | Orta düzey

Öğrenmekte olduğum dil:

  • Türkçe (Türkiye Cumhuriyeti) | Başlangıç düzeyi