ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Kişisel bilgiler

Yaş: 39
Doğum tarihi: 24 Haziran

Diller

Konuştuğum dil:

Öğrenmekte olduğum dil:

  • İngilizce | Orta düzey
  • Türkçe (Türkiye Cumhuriyeti) | Başlangıç düzeyi
  • Fransızca (İsviçre) | Başlangıç düzeyi
  • İtalyanca (İtalya) | Başlangıç düzeyi
  • Bulgarca | Başlangıç düzeyi