شبنم خسروی

شبنم خسروی

Kişisel bilgiler

Yaş: 23
Doğum tarihi: 24 Ekim

Benim ile ilgili:

من شبنم خسروی هستم

رشته کامپیوتر در شرکت طراحی سایت کار می کنم سئو کار هستم و پشتیبانی سایت هم انجام میدهم

قصد مهاجرت دارم ومیخوام زبان چند کشور رو تا حدودی یاد بگیرم

ممنون از شما

Diller

Konuştuğum dil:

  • Farsça | Ana dil

Öğrenmekte olduğum dil:

  • İngilizce (Birleşik Krallık) | Orta düzey
  • Hollandaca (Hollanda) | Başlangıç düzeyi
  • Türkçe (Türkiye Cumhuriyeti) | Başlangıç düzeyi