Abdulmajeed ALMasary

Abdulmajeed ALMasary

Kişisel bilgiler

Yaş: 24

Diller

Konuştuğum dil:

  • Arapça | Ana dil

Öğrenmekte olduğum dil: