Ayshen Mehmed

Ayshen Mehmed

Kişisel bilgiler

Yaş: 25
Doğum tarihi: 19 Kasım

Diller

Konuştuğum dil:

  • Bulgarca | Ana dil
  • Türkçe | Ana dil

Öğrenmekte olduğum dil: