Farshid Se

Farshid Se

Kişisel bilgiler

Yaş: 27
Doğum tarihi: 22 Eylül

Diller

Konuştuğum dil:

  • Farsça | Ana dil

Öğrenmekte olduğum dil: