Hajnalka Telekes

Hajnalka Telekes

Kişisel bilgiler

Yaş: 30

Diller

Konuştuğum dil:

  • Macarca | Ana dil
  • İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | İleri düzey
  • Slovakça | İleri düzey

Öğrenmekte olduğum dil:

  • İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | İleri düzey
  • Slovakça | İleri düzey
  • Almanca (Almanya) | Başlangıç düzeyi