Hamed Shariaty Mehr

Hamed Shariaty Mehr

Kişisel bilgiler

Yaş: 32
Doğum tarihi: 1 Mayıs

Diller

Konuştuğum dil:

  • Farsça | Ana dil
  • İngilizce (Birleşik Krallık) | Başlangıç düzeyi
  • Almanca | Başlangıç düzeyi

Öğrenmekte olduğum dil:

  • Almanca (Almanya) | Başlangıç düzeyi
  • İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Başlangıç düzeyi