ion ioannou

ion ioannou

Kişisel bilgiler

Yaş: 30
Doğum tarihi: 23 Ocak

Diller

Konuştuğum dil:

  • Yunanca (Yunanistan) | Ana dil

Öğrenmekte olduğum dil:

  • Almanca (Almanya) | Orta düzey
  • Arapça | Başlangıç düzeyi