Mónika Bite

Mónika Bite

Kişisel bilgiler

Yaş: 42
Doğum tarihi: 1 Ağustos

Diller

Konuştuğum dil:

  • Macarca | Ana dil

Öğrenmekte olduğum dil:

  • İngilizce | Başlangıç düzeyi
  • Türkçe (Türkiye Cumhuriyeti) | Başlangıç düzeyi