mehran majd

mehran majd

Kişisel bilgiler

Yaş: 43
Doğum tarihi: 23 Nisan

Diller

Konuştuğum dil:

  • Farsça | Ana dil

Öğrenmekte olduğum dil: