steven gilmartain

steven gilmartain

Kişisel bilgiler

Yaş: 19
Doğum tarihi: 10 Nisan

Diller

Konuştuğum dil:

  • İngilizce (Birleşik Krallık) | Ana dil
  • Polca | Orta düzey

Öğrenmekte olduğum dil: