No profile image

Vic Zachary

Kişisel bilgiler

Yaş: 28

Diller

Konuştuğum dil:

  • Slovakça | Ana dil
  • İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Orta düzey

Öğrenmekte olduğum dil: