Sayılar

Almanca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

nullsıfır
einsbir
zweiiki
dreiüç
vierdört
fünfbeş
sechsaltı
siebenyedi
achtsekiz
neundokuz
zehnon
elfon bir
zwölfon iki
dreizehnon üç
vierzehnon dört
fünfzehnon beş
sechzehnon altı
siebzehnon yedi
achtzehnon sekiz
neunzehnon dokuz
zwanzigyirmi
einundzwanzigyirmi bir
zweiundzwanzigyirmi iki
dreiundzwanzigyirmi üç
dreißigotuz
vierzigkırk
fünfzigelli
sechzigaltmış
siebzigyetmiş
achtzigseksen
neunzigdoksan
einhundertyüz
einhundertundeinsyüz bir
zweihundertiki yüz
dreihundertüç yüz
eintausendbin
zweitausendiki bin
dreitausendüç bin
eine Millionbir milyon
eine Milliardebir milyar

Sıra sayıları

erstebirinci
zweiteikinci
dritteüçüncü
viertedördüncü
fünftebeşinci
sechstealtıncı
siebteyedinci
achtesekizinci
neuntedokuzuncu
zehnteonuncu
elfteon birinci
zwölfteon ikinci
dreizehnteon üçüncü
vierzehnteon dördüncü
fünfzehnteon beşinci
sechzehnteon altıncı
siebzehnteon yedinci
achtzehnteon sekizinci
neunzehnteon dokuzuncu
zwanzigsteyirminci
einundzwanzigsteyirmi birinci
zweiundzwanzigsteyirmi ikinci
dreiundzwanzigsteyirmi üçüncü
sound

Bu sayfadaki tüm Almanca kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.