Sayılar

Almanca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

nullsıfır
einsbir
zweiiki
dreiüç
vierdört
fünfbeş
sechsaltı
siebenyedi
achtsekiz
neundokuz
zehnon
elfon bir
zwölfon iki
dreizehnon üç
vierzehnon dört
fünfzehnon beş
sechzehnon altı
siebzehnon yedi
achtzehnon sekiz
neunzehnon dokuz
zwanzigyirmi
einundzwanzigyirmi bir
zweiundzwanzigyirmi iki
dreiundzwanzigyirmi üç
vierundzwanzigyirmi dört
fünfundzwanzigyirmi beş
sechsundzwanzigyirmi altı
siebenundzwanzigyirmi yedi
achtundzwanzigyirmi sekiz
neunundzwanzigyirmi dokuz
dreißigotuz
einunddreißigotuz bir
zweiunddreißigotuz iki
dreiunddreißigotuz üç
vierunddreißigotuz dört
fünfunddreißigotuz beş
sechsunddreißigotuz altı
siebenunddreißigotuz yedi
achtunddreißigotuz sekiz
neununddreißigotuz dokuz
vierzigkırk
einundvierzigkırk bir
zweiundvierzigkırk iki
dreiundvierzigkırk üç
fünfzigelli
sechzigaltmış
siebzigyetmiş
achtzigseksen
neunzigdoksan
einhundertyüz
einhundertundeinsyüz bir
zweihundertiki yüz
dreihundertüç yüz
eintausendbin
zweitausendiki bin
dreitausendüç bin
eine Millionbir milyon
eine Milliardebir milyar

Tekrar

einmalbir kere
zweimaliki kere
dreimalüç kere
viermaldört kere
fünfmalbeş kere

Sıra sayıları

erstebirinci
zweiteikinci
dritteüçüncü
viertedördüncü
fünftebeşinci
sechstealtıncı
siebteyedinci
achtesekizinci
neuntedokuzuncu
zehnteonuncu
elfteon birinci
zwölfteon ikinci
dreizehnteon üçüncü
vierzehnteon dördüncü
fünfzehnteon beşinci
sechzehnteon altıncı
siebzehnteon yedinci
achtzehnteon sekizinci
neunzehnteon dokuzuncu
zwanzigsteyirminci
einundzwanzigsteyirmi birinci
zweiundzwanzigsteyirmi ikinci
dreiundzwanzigsteyirmi üçüncü
dreißigsteotuzuncu
vierzigstekırkıncı
fünfzigsteellinci
sechzigstealtmışıncı
siebzigsteyetmişinci
achtzigstesekseninci
neunzigstedoksanıncı
hundertsteyüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

um veya ungefährYaklaşık veya tahminen
über veya mehr alsdaha veya - den daha
unter veya weniger alsaltı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943,294
9 7559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm Almanca kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.