Sayılar

Danca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

en/etbir
toiki
trêüç
firedört
fembeş
seksaltı
syvyedi
ottesekiz
nidokuz
tion
elleveon bir
tolvon iki
trettenon üç
fjortenon dört
femtenon beş
sekstenon altı
syttenon yedi
attenon sekiz
nittenon dokuz
tyveyirmi
enogtyveyirmi bir
toogtyveyirmi iki
treogtyveyirmi üç
trediveotuz
fyrrekırk
halvtredselli
tresaltmış
halvfjerdsyetmiş
firsseksen
halvfemsdoksan
(et) hundred(e)yüz
hundred(e) og enyüz bir
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindbin

Sıra sayıları

førstebirinci
andenikinci
tredjeüçüncü
fjerdedördüncü
femtebeşinci
sjettealtıncı
syvendeyedinci
ottendesekizinci
niendedokuzuncu
tiendeonuncu
elvteon birinci
tolvteon ikinci
trettendeon üçüncü
fjortendeon dördüncü
femtendeon beşinci
sekstendeon altıncı
syttendeon yedinci
attendeon sekizinci
nittendeon dokuzuncu
tyvendeyirminci
enogtyvendeyirmi birinci
toogtyvendeyirmi ikinci
treogtyvendeyirmi üçüncü