Sayılar

Danca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

nulsıfır
en / etbir
toiki
treüç
firedört
fembeş
seksaltı
syvyedi
ottesekiz
nidokuz
tion
elleveon bir
tolvon iki
trettenon üç
fjortenon dört
femtenon beş
sekstenon altı
syttenon yedi
attenon sekiz
nittenon dokuz
tyveyirmi
enogtyveyirmi bir
toogtyveyirmi iki
treogtyveyirmi üç
fireogtyveyirmi dört
femogtyveyirmi beş
seksogtyveyirmi altı
syvogtyveyirmi yedi
otteogtyveyirmi sekiz
niogtyveyirmi dokuz
trediveotuz
enogtrediveotuz bir
toogtrediveotuz iki
treogtrediveotuz üç
fireogtrediveotuz dört
femogtrediveotuz beş
seksogtrediveotuz altı
syvogtrediveotuz yedi
otteogtrediveotuz sekiz
niogtrediveotuz dokuz
fyrrekırk
enogfyrrekırk bir
toogfyrrekırk iki
treogfyrrekırk üç
halvtredselli
tresaltmış
halvfjerdsyetmiş
firsseksen
halvfemsdoksan
hundrede veya et hundredeyüz
hundrede og et veya et hundrede og etyüz bir
to hundredeiki yüz
tre hundredeüç yüz
et tusindbin
to tusindiki bin
tre tusindüç bin
en millionbir milyon
en milliardbir milyar

Tekrar

en gangbir kere
to gangeiki kere
tre gangeüç kere
fire gangedört kere
fem gangebeş kere

Sıra sayıları

førstebirinci
andenikinci
tredjeüçüncü
fjerdedördüncü
femtebeşinci
sjettealtıncı
syvendeyedinci
ottendesekizinci
niendedokuzuncu
tiendeonuncu
elvteon birinci
tolvteon ikinci
trettendeon üçüncü
fjortendeon dördüncü
femtendeon beşinci
sekstendeon altıncı
syttendeon yedinci
attendeon sekizinci
nittendeon dokuzuncu
tyvendeyirminci
enogtyvendeyirmi birinci
toogtyvendeyirmi ikinci
treogtyvendeyirmi üçüncü
tredivteotuzuncu
fyrrendekırkıncı
halvtredsendeellinci
tresendealtmışıncı
halvfjerdsendeyetmişinci
firsendesekseninci
halvfemsendedoksanıncı
hundredendeyüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

omkring veya omtrentYaklaşık veya tahminen
over veya mere enddaha veya - den daha
under veya mindre endaltı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm Danca kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol