Sayılar

Estonca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

nullsıfır
üksbir
kaksiki
kolmüç
nelidört
viisbeş
kuusaltı
seitseyedi
kaheksasekiz
üheksadokuz
kümmeon
üksteiston bir
kaksteiston iki
kolmteiston üç
neliteiston dört
viisteiston beş
kuusteiston altı
seitseteiston yedi
kaheksateiston sekiz
üheksateiston dokuz
kakskümmendyirmi
kakskümmend üksyirmi bir
kakskümmend kaksyirmi iki
kakskümmend kolmyirmi üç
kakskümmend neliyirmi dört
kakskümmend viisyirmi beş
kakskümmend kuusyirmi altı
kakskümmend seitseyirmi yedi
kakskümmend kaheksayirmi sekiz
kakskümmend üheksayirmi dokuz
kolmkümmendotuz
kolmkümmend üksotuz bir
kolmkümmend kaksotuz iki
kolmkümmend kolmotuz üç
kolmkümmend neliotuz dört
kolmkümmend viisotuz beş
kolmkümmend kuusotuz altı
kolmkümmend seitseotuz yedi
kolmkümmend kaheksaotuz sekiz
kolmkümmend üheksaotuz dokuz
nelikümmendkırk
nelikümmend ükskırk bir
nelikümmend kakskırk iki
nelikümmend kolmkırk üç
viiskümmendelli
kuuskümmendaltmış
seitsekümmendyetmiş
kaheksakümmendseksen
üheksakümmenddoksan
sadayüz
sada üksyüz bir
kakssadaiki yüz
kolmsadaüç yüz
tuhatbin
kaks tuhatiki bin
kolm tuhatüç bin
miljonbir milyon
miljardbir milyar

Tekrar

üks kordbir kere
kaks kordaiki kere
kolm kordaüç kere
neli kordadört kere
viis kordabeş kere

Sıra sayıları

esimenebirinci
teineikinci
kolmasüçüncü
neljasdördüncü
viiesbeşinci
kuuesaltıncı
seitsmesyedinci
kaheksassekizinci
üheksasdokuzuncu
kümnesonuncu
üheteistkümneson birinci
kaheteistkümneson ikinci
kolmeteistkümneson üçüncü
neljateistkümneson dördüncü
viieteistkümneson beşinci
kuueteistkümneson altıncı
seitsmeteistkümneson yedinci
kaheksateistkümneson sekizinci
üheksateistkümneson dokuzuncu
kahekümnesyirminci
kahekümne esimeneyirmi birinci
kahekümne teineyirmi ikinci
kahekümne kolmasyirmi üçüncü
kolmekümnesotuzuncu
neljakümneskırkıncı
viiekümnesellinci
kuuekümnesaltmışıncı
seitsmekümnesyetmişinci
kaheksakümnessekseninci
üheksakümnesdoksanıncı
sajasyüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

umbes veya ligikauduYaklaşık veya tahminen
üle veya rohkem kuidaha veya - den daha
alla veya vähem kuialtı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm Estonca kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol