Sayılar

Sıra sayıları

esimenebirinci
teineikinci
kolmasüçüncü
neljasdördüncü
viiesbeşinci
kuuesaltıncı
seitsmesyedinci
kaheksassekizinci
üheksasdokuzuncu
kümnesonuncu
üheteistkümneson birinci
kaheteistkümneson ikinci
kolmeteistkümneson üçüncü
neljateistkümneson dördüncü
viieteistkümneson beşinci
kuueteistkümneson altıncı
seitsmeteistkümneson yedinci
kaheksateistkümneson sekizinci
üheksateistkümneson dokuzuncu
kahekümnesyirminci
kahekümne esimeneyirmi birinci
kahekümne teineyirmi ikinci
kahekümne kolmasyirmi üçüncü
kolmekümnesotuzuncu
neljakümneskırkıncı
viiekümnesellinci
kuuekümnesaltmışıncı
seitsmekümnesyetmişinci
kaheksakümnessekseninci
üheksakümnesdoksanıncı
sajasyüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

umbes veya ligikauduYaklaşık veya tahminen
üle veya rohkem kuidaha veya - den daha
alla veya vähem kuialtı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm Estonca kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.