İnsan vücudu

Değişik duyular ile ilgili kelimeler dahil, insan vücudunun bölümlerinin Fransızca isimleri.

la têtebaş
l'oeilgöz
le nezburun
l'oreillekulak
la boucheağız
la dentdiş (çoğul: teeth)
la joueyanak
les cheveux
les poils
la mainelde olan
le doigtparmak
l'orteilayak parmağı
le poucebaş parmak
le poignetbilek
le couboyun
le braskol
le coudedirsek
la jambebacak
le genoudiz
le piedayak (çoğul: feet)
la chevilleayak bileği
la peauderi
la languedil