Sayılar

Hollandaca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

nulsıfır
éénbir
tweeiki
drieüç
vierdört
vijfbeş
zesaltı
zevenyedi
achtsekiz
negendokuz
tienon
elfon bir
twaalfon iki
dertienon üç
veertienon dört
vijftienon beş
zestienon altı
zeventienon yedi
achttienon sekiz
negentienon dokuz
twintigyirmi
éénentwintigyirmi bir
tweeëntwintigyirmi iki
drieëntwintigyirmi üç
dertigotuz
vertigkırk
vijftigelli
zestigaltmış
zeventigyetmiş
tachtigseksen
negentigdoksan
honderdyüz
tweehonderdiki yüz
driehonderdüç yüz
duizendbin
tweeduizendiki bin
drieduizendüç bin
miljoenbir milyon
biljoenbir milyar

Sıra sayıları

eerstebirinci
tweedeikinci
derdeüçüncü
vierdedördüncü
vijfdebeşinci
zesdealtıncı
zevendeyedinci
achtsesekizinci
negendedokuzuncu
tiendeonuncu
elfdeon birinci
twaalfdeon ikinci
dertiendeon üçüncü
veertiendeon dördüncü
vijftiendeon beşinci
zestiendeon altıncı
zeventiendeon yedinci
achttiendeon sekizinci
negentiendeon dokuzuncu
twintigsteyirminci
dertigsteotuzuncu
veertigstekırkıncı
vijftigsteellinci
zestigstealtmışıncı
zeventigsteyetmişinci
tachtigstesekseninci
negentigstedoksanıncı
honderdsteyüzüncü