Arkadaş edinme

Yeni kişilerle tanışırken, kendinizi tanıtmak için ve genel bir sohbet sırasında kullanabileceğiniz İngilizce ifadeler.

Tanışma

what's your name? adın nedir?
my name's … benim adım …
Chris Chris
Emily Emily
I'm … ben …
Ben Ben
Sophie Sophie
this is … bu …
Lucy Lucy
my wife karım
my husband kocam
my boyfriend erkek arkadaşım
my girlfriend kız arkadaşım
my son oğlum
my daughter kızım
I'm sorry, I didn't catch your name pardon, ismini duyamadım
do you know each other? birbirinizi tanıyor musunuz?
nice to meet you memnun oldum
pleased to meet you tanıştığımıza memnun oldum
how do you do? nasılsınız? (yeni biriyle tanışırken kullanılan resmi ifade. Bu ifadeye yine how do you do? diyerek cevap verilir)
how do you know each other? birbirinizi nasıl tanıyorsunuz?
we work together birlikte çalışıyoruz
we used to work together birlikte çalışıyorduk
we were at school together aynı okuldaydık
we're at university together aynı üniversitedeydik
we went to university together aynı üniversiteye gittik
through friends arkadaşlar aracılığı ile

Nerelisin?

where are you from? Nerelisin?
where do you come from? hangi ülkeden geliyorsun?
whereabouts are you from? tam olarak nerelisin?
I'm from … ben … denim
England İngiltere
whereabouts in … are you from? tam olarak …'nın neresinden?
Canada Kanada
what part of … do you come from? …'nın hangi bölgesinden geliyorsun?
Italy İtalya
where do you live? nerede oturuyorsun?
I live in … …'da yaşıyorum
London Londra
France Fransa
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh Aslen Dublinliyim ama şimdi Edinburg'da oturuyorum
I was born in Australia but grew up in England Avustralya'da doğdum ama İngiltere'de büyüdüm

İlerleyen sohbet

what brings you to …? seni …'ye getiren nedir?
England İngiltere
I'm on holiday tatil için
I'm on business iş için
I live here burada oturuyorum
I work here burada çalışıyorum
I study here burada okuyorum
why did you come to …? neden …'ye geldin?
the UK İngiltere
I came here to work buraya çalışmak için geldim
I came here to study buraya okumak için geldim
I wanted to live abroad yurtdışında yaşamak istedim
how long have you lived here? ne kadar zamandan beri buradasın?
I've only just arrived yeni geldim
a few months bir kaç ay
about a year yaklaşık bir yıl
just over two years iki yıldan biraz fazla
three years üç yıl
how long are you planning to stay here? burada ne kadar kalmayı düşünüyorsun?
until August Ağustosa kadar
a few months bir kaç ay
another year bir yıl daha
I'm not sure bilmiyorum
do you like it here? burayı seviyor musun?
yes, I love it! evet, seviyorum!
I like it a lot çok seviyorum
it's OK iyi
what do you like about it? buranın nesini beğeniyorsun?
I like the … … seviyorum
food yemeklerini
weather havasını
people insanını

Yaş ve doğum günleri

how old are you? kaç yaşındasın?
I'm … … yaşındayım
twenty-two yirmi iki
thirty-eight otuz sekiz

Not: çok sık kullanılmasada, yaşınızı belirttikden sonra years old ifadesini kullanabilirsiniz, mesela I'm forty-seven years old.

when's your birthday? doğum günün ne zaman?
it's … …'da/de
16 May 16 Mayıs
2 October 2 Ekim

Konaklama

who do you live with? kiminle kalıyorsun?
do you live with anybody? biriyle beraber kalıyor musun?
I live with … … ile kalıyorum
my boyfriend erkek arkadaşım
my girlfriend kız arkadaşım
my partner eşim
my husband kocam
my wife karım
my parents ailem
a friend arkadaşım
friends arkadaşlarım
relatives akrabalarım
do you live on your own? yanlız başına mı kalıyorsunuz?
I live on my own tek başıma oturuyorum
I share with one other person bir kişi daha var
I share with … others … kişi ile kalıyorum
two iki
three üç

Kişisel bilgilerini sorma

what's your phone number? telefon numaran nedir?
what's your email address? emailin nedir?
what's your address? adresin nedir?
could I take your phone number? telefon numaranı alabilir miyim?
could I take your email address? email adresini alabilir miyim?
are you on …? …'da mısın?
Facebook Facebook
Skype Skype
what's your username? soyadın nedir?
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play