Dişçide

Eğer kalışınız sırasında dişçiye gitmeniz gerekirse, bu ifadelerden bazıları gerekli olacaktır.

Resepsiyonda

can I make an appointment to see the …? dişçiyi görmek için bir randevu alabilir miyim?
dentist dişçi
hygienist hijyenist
I'd like a check-up kontrol yaptırmak istiyorum
please take a seat lütfen oturun
would you like to come through? lütfen içeri gelin?

Diş kontrolünüz sırasında

when did you last visit the dentist? en son bir dişçiyi ne zaman ziyaret ettiniz?
have you had any problems? her hangi bir problem yaşadınız mı?
I've got toothache dişim ağrıyor
one of my fillings has come out dolgularımdan biri düştü
I've chipped a tooth dişim kırıldı
I'd like a clean and polish, please dişimi temizletmek ve cilalatmak istiyorum
can you open your mouth, please? lütfen ağzınızı açar mısınız?
a little wider, please lütfen biraz daha açın
I'm going to give you an x-ray röntgen çekeceğim
you've got a bit of decay in this one bu dişte biraz çürük var
you've got an abscess apseniz var

Diş tedavisi

you need two fillings iki dolguya ihtiyacınız var
I'm going to have to take this tooth out bu dişi çekmem gerekecek
do you want to have a crown fitted? dişinize kuron taktırmak istiyor musunuz?
I'm going to give you an injection size iğne yapacağım
let me know if you feel any pain ağrınız olursa lütfen haber verin
would you like to rinse your mouth out? ağzınızı çalkalamak ister misiniz?
you should make an appointment with the hygienist hijyenist'den bir randevu almalısınız
how much will it cost? ne kadar tutacak?
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play