Din

Dindar olup olmadığınız, hangi dine mensup olduğunuz gibi din ile ilgili konuları konuşmanıza yardımcı olacak bazı İngilizce ifadeler.

are you religious? dindar mısın?
no, I'm … hayır, … im
an atheist ateist
agnostic agnostic
what religion are you? dinin nedir?
I'm a … … ım/im/yum
Christian Hristiyan
Muslim Müslüman
Buddhist Budist
Sikh Sik
Hindu Hindu
Protestant Protestan
Catholic Katolik
I'm Jewish Museviyim
do you believe in God? Tanrı'ya inanıyor musun?
I believe in God Tanrı'ya inanıyorum
I don't believe in God Tanrı'ya inanmıyorum
do you believe in life after death? ölümden sonra hayata inanır mısın?
do you believe in reincarnation? reenkarnasyona inanır mısın?

İbadet yerleri

is there a … near here? yakında … var mı?
church kilise
mosque cami
synagogue sinagok
temple tapınak
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play