Eğitim

Bu bölümde okul veya üniversite'de ne okuduğunuzu tartışmanıza yarayacak ve başkalarına eğitimleri ile ilgili soru sormanıza yardımcı olacak bazı İngilizce ifadeler bulunmaktadır.

Üniversite

are you a student? öğrenci misin?
what do you study? ne okuyorsun?
I'm studying … … okuyorum
history tarih
economics ekonomi
medicine tıp
where do you study? nerede okuyorsun?
which university are you at? hangi üniversitede okuyorsun?
what university do you go to? hangi üniversiteye gidiyorsun?
I'm at … … ne
Liverpool University Liverpool Üniversitesi
which year are you in? kaçıncı yılın?
I'm in my … year … yılımdayım
first birinci
second ikinci
third üçüncü
final son
I'm in my first year at university üniversitede birinci yılım
do you have any exams coming up? yakında imtehanların var mı?
I've just graduated yeni mezun oldum
I'm doing a masters in … … dalında master yapıyorum
law hukuk
I'm doing a PhD in … … dalında doktora yapıyorum
chemistry kimya
did you go to university? üniversiteye gittin mi?
I didn't go to university üniversiteye gitmedim
I never went to university hiç üniversiteye gitmedim
where did you go to university? üniversiteyi nerede okudun?
I went to … …'e gittim
Cambridge Cambridge
what did you study? ne okudun?
I studied … … okudum
maths matematik
politics siyasal bilimler

Okul

where did you go to school? okula nerede gittin?
I went to school in … …'da okula gittim
Bristol Bristol
I left school at sixteen okulu onaltı yaşında bıraktım
I'm taking a gap year okula bir yıl ara verdim

Gelecek için planlar

how many more years do you have to go? bitirmene kaç yıl kaldı?
what do you want to do when you've finished? bitirince ne yapacaksın?
get a job iş bulacağım
go travelling seyahat edeceğim
I don't know what I want to do after university üniversiteden sonra ne yapmak istediğimden emin değilim
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play