Gözlükçüde

Eğer bir gözlükçüye gitmeniz gerekirse, bu ifadelerden bazılarını duyabilir veya kullanma ihtiyacını hissedebilirsiniz.

do you offer free eye tests? bedave göz testi yapıyor musunuz?
I'd like to have an eye test, please göz testi yaptırmak istiyorum
I need a new … yeni bir … ihtiyacım var
pair of glasses gözlüğe
pair of reading glasses okuma gözlüğüne
glasses' case gözlük kabına
could I order some more contact lenses? biraz daha kontakt lens ısmarlayabilir miyim?
the frame on these glasses is broken bu gözlüğün çerçevesi kırıldı
can you repair it? tamir edebilir misiniz?
do you sell sunglasses? güneş gözlüğü satıyor musunuz?
how much are these designer frames? bu tasarımcı gözlük çerçeveleri ne kadar?
my eyesight's getting worse görüşüm giderek kötüleşiyor
do you wear contact lenses? kontakt lens kullanıyor musunuz?
are you short-sighted or long-sighted? uzağı mı, yakını mı göremiyorsunuz?
could you read out the letters on the chart, starting at the top? yukarıdan başlayarak, tablodaki harfleri okur musunuz?
could you close your left eye, and read this with your right? sol gözünüzü kapatıp, sağ gözünüzle bunu okur musunuz?
do you do hearing tests? işitme testi yapıyor musunuz?
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play