Saat belirtme

İngilizce saatin nasıl söyleneceğini öğrenin.

İngilizce'de saat, 12 saatlik zaman birimi üzerinden belirtilir. 24 saat üzerinden belirtilen zaman birimi sadece seyahat için kullanılır.

Saat sorma

What's the time?Saat kaç?
What time is it?Saat kaç?
Could you tell me the time, please?Saat kaç acaba?
Do you happen to have the time?Saatiniz var mı?
Do you know what time it is?Saat kaç biliyor musunuz?

Saat söyleme

It's …Saat …
exactly ...tam ...
about ...... civarı
almost ...neredeyse ...
just gone ...... biraz geçti
One o'clockBir
Two o'clockIki
Three o'clockÜç
Four o'clockDört
Five o'clockBeş
Six o'clockAltı
Seven o'clockYedi
Eight o'clockSekiz
Nine o'clockDokuz
Ten o'clockOn
Eleven o'clockOn bir
Twelve o'clockOn iki
Quarter past …… çeyrek geçiyor
oneBiri
twoIkiyi
threeÜçü
Half past …… buçuk
oneBir
twoIki
threeÜç
Quarter to …… çeyrek var
oneBire
twoIkiye
threeÜçe
Five past oneBiri beş geçiyor
Ten past oneBiri on geçiyor
Twenty past oneBiri yirmi geçiyor
Twenty-five past oneBiri yirmi beş geçiyor
Five to twoIkiye beş var
Ten to twoIkiye on var
Twenty to twoIkiye yirmi var
Twenty-five to twoIkiye yirmi beş var
Ten fifteenOn on beş
Ten thirtyOn otuz
Ten forty-fiveOn kırk beş
Ten amSabah onu
Six pmAkşam altı
noon veya middayGün ortası
MidnightGece yarısı

İngilizce'de saati, önce saat ve sonra dakikayı söyleyerekte belirtebilirsiniz. Bunu takiben, gerekirse am veya pm kullanabilirsiniz, örnek olarak:

11.47am11.47 am
2.13pm2.13 pm

Saatler

My watch is …Saatim …
fastileri
slowgeri
That clock's a little …O saat biraz …
fastileri
slowgeri
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol