Temel tabirler

Günlük konuşma sırasında kullanabileceğiniz ve işaret olarak karşınıza çıkabilecek temel İngilizce ifadeler.

yes evet
no hayır
maybe veya perhaps belki
please lütfen
thanks teşekkürler
thank you teşekkür ederim
thanks very much çok teşekkürler
thank you very much çok teşekkür ederim

Size teşekkür eden birine verebileceğiniz nazik cevaplar:

you're welcome birşey değil
don't mention it önemli değil
not at all sorun değil

Karşılama ve vedalaşma

Birini selamlarken kullanabileceğiniz değişik ifadeler:

hi merhaba (gayri resmi)
hello merhaba
good morning günaydın (öğleden önce)
good afternoon tünaydın (öğle ve akşam altı saatleri arası)
good evening iyi akşamlar (akşam altıdan sonra)

Diğer taraftan, aşağıdaki değişik ifadeleri vedalaşma sırasında kullanabilirsiniz:

bye güle güle
goodbye güle güle
goodnight iyi akşamlar
see you! görüşürüz!
see you soon! yakında görüşmek üzere!
see you later! sonra görüşürüz!
have a nice day! iyi günler!
have a good weekend! iyi haftasonları!

Birini çağırma ve özür dileme

excuse me pardon (birinin dikkatini çekmek, yol vermesini sağlamak veya özür dilemek için kullanılır)
sorry özür dilerim

Biri sizden özür dilerse, aşağıdaki tabirlerden birini kullanarak cevap verebilirsiniz:

no problem sorun değil
it's OK veya that's OK önemli değil
don't worry about it merak etme, önemli değil

Kendini ifade etme

do you speak English? İngilizce biliyor musunuz?
I don't speak English İngilizce bilmiyorum
I don't speak much English fazla İngilizce bilmiyorum
I only speak very little English sadece biraz İngilizce biliyorum
I speak a little English az İngilizce biliyorum
please speak more slowly lütfen daha yavaş konuşur musunuz?
please write it down lütfen bir yere yazar mısınız?
could you please repeat that? lütfen tekrar eder misiniz?
I understand anlıyorum
I don't understand anlamıyorum

Diğer temel ifadeler

I know biliyorum
I don't know bilmiyorum
excuse me, where's the toilet? pardon, tuvalet nerede?
excuse me, where's the Gents? pardon, erkek tuvaleti nerede?
excuse me, where's the Ladies? pardon, bayan tuvaleti nerede?

Karşılaşabileceğiniz işaretler

Entrance Giriş
Exit Çıkış
Emergency exit Acil çıkış
Push İtiniz
Pull Çekiniz
Toilets Tuvaletler
WC WC
Gentlemen (çoğu zaman Gents olarak kısaltılır) Bay
Ladies Bayan
Vacant Boş
Occupied veya Engaged Dolu
Out of order Kullanım dışı
No smoking Sigara içilmez
Private Özel
No entry Girilmez
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play