Akademik bölümler

Değişik akademik konuların İngilizce isimleri.

Sanat ve beşeri bilimler

art sanat
classics eski Yunan ve Latin edebiyatı
drama tiyatro
fine art güzel sanatlar
history tarih
history of art sanat tarihi
literature (French literature, English literature, vs.) edebiyat (Fransız edebiyatı, İngiliz edebiyatı, vs.)
modern languages modern diller
music müzik
philosophy felsefe
theology ilahiyat

Fen bilimleri

astronomy astronomi
biology biyoloji
chemistry kimya
computer science bilgisayar bilimi
dentistry dişçilik
engineering mühendislik
geology jeoloji
medicine tıp
physics fizik
science fen
veterinary medicine veterinerlik

Sosyal bilimler

archaeology arkeoloji
economics ekonomi
media studies iletişim
politics siyaset bilimi
psychology piskoloji
social studies sosyal bilimler
sociology sosyoloji

Diğer konular

accountancy muhasebe
architecture mimarlık
business studies işletme
geography coğrafya
design and technology tasarım ve teknoloji
law hukuk
maths (mathematics'ın kısaltılmış hali) matematik (mathematics'in kısaltılmış hali)
nursing hemşirelik
PE (physical education'ın kısaltılmış hali) beden eğitimi
religious studies ilahiyat
sex education cinsel eğitim
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol