Coğrafi özellikler ve terimler

Değişik coğrafi özellikler ve coğrafya ile ilgili bazı İngilizce kelimeler.

Karasal özellikleri

countryside kırsal bölge
hill tepe
mountain dağ
valley vadi
wood ağaçlık
forest orman
copse koru
field çayır/ açık arazi
meadow çayır/mera
plain düzlük
moor fundalık
bog batak zemin
swamp bataklık
hedge çalı
path patika
fence çit
wall duvar
ditch çukur
gate geçit
farm çiftlik
bridge köprü
desert çöl
glacier buzul
jungle balta girmemiş orman
rainforest yağmur ormanı
volcano volkan
stream çay/ akarsu
river nehir
canal kanal
pond gölet
lake göl
reservoir baraj gölü
waterfall şelale
well kuyu
dam baraj
power station enerji santralı
wind farm rüzgar santralı
mine maden
quarry taş ocağı

Tarımsal tabirler

agriculture tarım
barn ahır
farmhouse çiftlik evi
crop mahsul
harvest hasat
hay saman
wheat buğday
irrigation sulama
livestock çiftlik hayvanı
to plough toprağı sürmek
to harvest hasatı toplamak

Kıyısal özellikler

ocean Okyanus
sea deniz
coast veya shore sahil
beach kumsal
cliff sarp kayalık
island ada
peninsula yarımada
rock kaya
tide medcezir, gelgit
wave dalga
pier iskele
lighthouse fener kulesi
harbour liman
oil rig petrol kuyusu platformu

Diğer faydalı kelimeler

country ilçe
city şehir
town kasaba
village köy
eruption volkanik püskürme
earthquake deprem
tsunami tsunami
avalanche çığ düşmesi
landslide toprak kayması
lava lav
capital city veya capital başkent
border sınır
national park milli park
North Pole Kuzey kutbu
South Pole Güney kutbu
Equator Ekvator çizgisi
longitude boylam
latitude enlem
sea level deniz seviyesi
erosion erozyon
pollution hava kirliliği
atmosphere atmosfer
environment çevre
population nüfus
famine kıtlık
fossil fuel fosil yakıtı
energy enerji
unemployment işsizlik
landscape tabiat
literacy okur-yazarlık
malnutrition kötü besenme
migration göç
radiation radyasyon
nuclear energy nükleer enerji
crater krater
sand dune kum tepeciği
trade ticaret
urban kentsel
rural kırsal
economy ekonomi
poverty yoksulluk
slum gecekondu mahallesi
life expectancy ortalama ömür uzunluğu
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol