Eğitim

Eğitim ile ilgili İngilizce terimler.

Değişik eğitim kurumları

school okul
nursery school anaokulu [2-5 yaş arası]
primary school ilkokul [5-11 yaş arası]
secondary school ortaokul [11-16/18 yaş arası]
state school devlet okulu
private school veya independent school özel okul
boarding school yatılı okul
sixth-form college Lise
technical college teknik lise
vocational college meslek yüksek okulu
art college sanat lisesi
teacher training college öğretmen lisesi
university üniversite

Okul

classroom sınıf
desk sıra
blackboard kara tahta
whiteboard beyaz tahta
chalk tebeşir
marker pen veya marker keçeli kalem
pen tükenmez kalem
pencil kalem
exercise book alıştırma kitabı
lesson ders
homework ödev
test test, sınav
term dönem
half term yarıyıl tatili
class sınıf
reading okuma
writing yazma
arithmetic aritmetik, hesap
spelling heceleme
to read okumak
to write yazmak
to spell hecelemek
to teach öğretmen
head teacher kıdemli öğretmen
headmaster okul müdürü
headmistress okul müdiresi
teacher öğretmen
pupil öğrenci
head boy okul başkanı erkek
head girl okul başkanı kız
prefect başkan
school governor veya governor okul yönetim kurulu
register kayıt
assembly toplantı
break dönem arası
school holidays okul tatili
school meals okul yemeği
school dinners okul yemekleri

Olanaklar

computer room bilgisayar odası
cloakroom vestiyer
changing room soyunma odası
gym (gymnasium'ın kısaltılmış hali) spor salonu
playground oyun alanı
library kütüphane
lecture hall amfi
laboratory (çoğu zaman lab olarak kısaltılır) laboratuvar
language lab (language laboratory'ın kısaltılmış hali) dil deneyliği
hall of residence yatakhane
locker kilitli dolap
playing field oyun sahası
sports hall spor salonu

Üniversite

professor profesör
lecturer okutman/ öğretim üyesi
researcher araştırmacı
research araştırma
undergraduate üniversite öğrencisi
graduate üniversite mezunu/ lisansüstü öğrencisi
post-graduate veya post-graduate student yüksek lisans/ ihtisas yapan öğrenci
Masters student Master öğrencisi
PhD student Doktora öğrencisi
Master's degree Yüksek lisans derecesi
Bachelor's degree Lisans diploması
degree lisans/diploma
thesis tez
dissertation bitirme tezi
lecture ders
debate tartışma
higher education yüksek öğretim
semester dönem
student loan öğrenci kredisi
student union öğrenci birliği
tuition fees okul ücreti
university campus üniversite kampüsü

Diğer ilgili kelimeler

exam (examination'ın kısaltılmış hali) imtehan (examination'ın kısaltılmış hali)
to sit an exam sınava girmek
essay veya paper yazılı ödev/ rapor/ kompozisyon
to fail an exam sınavdan kalmak
to pass an exam sınavı geçmek
to study ders çalışmak
to learn öğrenmek
to revise tekrar yapmak
student öğrenci
curriculum müfredat
course kurs
subject konu
grade not
mark not
exam results sınav sonuçları
qualification kalifikasyon
certificate sertifika
attendance katılım
calculator hesap makinası
projector projektör
textbook ders kitabı
question soru
answer cevap
mistake veya error hata
right veya correct doğru
wrong yanlış
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol