Endüstriler

Başlıca endüstriler, esnaf ve mesleklerin İngilizce isimleri.

accountancy muhasebecilik
advertising reklamcılık
agriculture tarım
banking bankacılık
broadcasting yayıncılık
the building trade inşaat sektörü
the chemical industry kimya sanayii
the civil service devlet hizmeti
computing bilgisayar
the construction industry inşaat endüstrisi
the drinks industry içki sektörü
engineering mühendislik
the entertainment industry eğlence endüstrisi
farming çiftçilik
financial services mali hizmetler
the fishing industry balıkçılık endüstrisi
healthcare sağlık hizmetleri
hotel and catering otel ve servis
human resources insan kaynakları
insurance sigortacılık
IT (information technology'ın kısaltılmış hali) bilgi teknolojisi
the legal profession hukuk sektörü ile ilgili meslek dalı
local government yerel yönetim
manufacturing imalat sanayii
marketing pazarlama
the medical profession sağlık sektörü ile ilgili meslek dalı
mining madencilik
the motor industry otomobil sektörü
the newspaper industry gazetecilik endüstrisi
the oil industry petrol endüstrisi
the pharmaceutical industry eczacılık endüstrisi
PR (public relations'ın kısaltılmış hali) halkla ilişkiler
publishing yayıncılık
the retail trade perakende ticaret
sales satış
the shipping industry gemi sektörü
teaching öğretim
telecommunications telekomünikasyon
television televizyon
the travel industry seyahat sektörü
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol