Hava durumu

Hava durumundan bahsederken faydalı bulacağınız bazı İngilizce kelimeler.

Hava durumu

sun güneş
sunshine güneşli/günışığı
rain yağmur
snow kar
hail dolu
drizzle çiseleme
sleet sulu kar
shower hafif yağmur
mist pus
fog sis
cloud bulut
rainbow gökkuşağı
wind rüzgar
breeze esinti
strong winds şiddetli rüzgarlar
thunder gök gürültüsü
lightning şimşek
storm fırtına
thunderstorm gök gürültülü fırtına
gale fırtına
tornado kasırga
hurricane hortum
flood sel
frost don
ice buz
drought kuraklık
heat wave sıcak hava dalgası
windy rüzgarlı
cloudy bulutlu
foggy sisli
misty puslu
icy buzlu
frosty dona çekmiş hava
stormy fırtınalı
dry kuru
wet yağmurlu
hot sıcak
cold soğuk
chilly serin
sunny güneşli
rainy yağmurlu
fine iyi
dull durgun
overcast kapalı hava
humid rutubetli

Hava durumu ile ilgili diğer kelimeler

raindrop yağmur damlası
snowflake kar tanesi
hailstone dolu tanesi
to melt erimek
to freeze donmak
to thaw çözülmek
to snow kar yağması
to rain yağmur yağması
to hail dolu yağması
weather forecast hava durumu
rainfall yağış
temperature hava sıcaklığı
humidity nem
thermometer termometre
high pressure yüksek basınç
low pressure alçak basınç
barometer barometre
degree derece
Celsius Santigrat
Fahrenheit Fahrenhayt
climate iklim
climate change iklim değişikliği
global warming küresel ısınma
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol