İş

İş ile ilgili bazı İngilizce kelimeler.

İş bulma

ad veya advert (advertisement'ın kısaltılmış hali) ilan
application form başvuru formu
appointment randevu
CV (curriculum vitae'ın kısaltılmış hali) CV/ özgeçmiş (curriculum vitae'nin kısaltılmış hali)
job description iş tanımı
interview mülakat
job offer veya offer of employment iş teklifi
qualifications nitelikler
to apply for a job bir işe başvurmak
to accept an offer teklifi kabul etmek
to reject an offer veya to turn down an offer bir teklifi geri çevirmek
to hire işe almak
job
career kariyer
part-time yarı zamanlı
full-time tam zamanlı
shift work vardiyalı iş
temporary geçici
contract kontrat
permanent daimi
starting date başlama tarihi
notice period ihbar süresi

Maaş ve personel sosyal yarımları

bonus ikramiye
car allowance araba payı
company car şirket arabası
health insurance sağlık sigortası
holiday pay tatil maaşı
holiday entitlement tatil izni hakkı
maternity leave doğum izni
overtime fazla mesai
paternity leave babalık izni
part-time education yarı zamanlı eğitim
pension scheme veya pension plan emeklilik planı
promotion terfi
salary maaş
salary increase maaş zammı
sick pay hastalık maaşı
staff restaurant personel lokantası
training scheme eğitim programı
travel expenses seyahat masrafları
wages maaş
working conditions çalışma şartları
working hours çalışma saatleri

Eleman türü

owner mal sahibi
managing director müdür
director yönetici
manager idareci
boss patron
colleague meslektaş
trainee stajyer
apprentice stajyer, çırak
volunteer gönüllü

İşten ayrılma

to fire kovulmak
to get the sack işten kovulmak (günlük konuşma dilinde) (günlük konuşma dili)
to resign istifa etmek
to retire emekli olmak
leaving date ayrılma tarihi
redundant işinden çıkarılan
redundancy ihtiyaç fazlalığı nedeniyle işten çıkartma
redundancy pay işten çıkarma tazminatı
retirement age emeklilik yaşı

Diğer kullanışlı kelimeler

apprenticeship stajyerlik
department bölüm
experience deneyim
factory fabrika
fire drill yangın tatbikatı
health and safety emniyet ve kaza önleme
internship staj
meeting toplantı
office ofis
rate of pay ücret oranı
reception resepsiyon
security güvenlik
strike grev
switchboard santral
timekeeping çalışılan zamanın saptanması/ mesai ölçümü
trade union işçi sendikası
training course mesleki eğitim kursu
work
work experience iş deneyimi
to go on strike grev yapmak
to be off sick hastalık nedeniyle işe gitmemek
self-employed serbest çalışan
unemployed işsiz
retired emekli
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol