İnsan vücudu

Değişik duyular ile ilgili kelimeler dahil, insan vücudunun bölümlerinin İngilizce isimleri.

Baş ve yüz

beard sakal
cheek yanak
chin çene
head baş
hair saç
ear kulak
eye göz
eyebrow kaş
eardrum kulak zarı
earlobe kulak memesi
eyelash kirpik
eyelid göz kapağı
forehead alın
freckles çil
jaw çene
lip dudak
mouth ağız
nose burun
nostril burun deliği
moustache bıyık
tongue dil
tooth (çoğul: teeth) diş (çoğul: teeth)
wrinkles kırışıklık

Üst beden

Adam's apple adem elması
arm kol
armpit koltuk altı
back sırt
breast göğüs
chest göğüs/ bağır
elbow dirsek
hand el
finger parmak
fingernail parmak tırnağı
forearm kolun ön kısmı
knuckle boğum
navel veya belly button karın deliği
neck boyun
nipple meme ucu
palm avuç içi
shoulder omuz
throat boğaz
thumb baş parmak
waist bel
wrist bilek

Belden aşağısı

ankle ayak bileği
anus anüs
belly göbek
big toe ayak baş parmağı
bottom (argoda: bum) popo (argo: bum)
buttocks kalça
calf baldır
foot (çoğul: feet) ayak (çoğul: feet)
genitals üreme organları
groin kasık
heel topuk
hip kalça
knee diz
leg bacak
penis penis
pubic hair kasık kılı
shin kaval kemiği
sole ayak tabanı
testicles testis
thigh kalça
toe ayak parmağı
toenail ayak tırnağı
vagina vajina

Gözün bölümleri

cornea kornea
eye socket göz yuvası
eyeball göz küresi
iris iris
retina retina
pupil göz bebeği

Vücudun dahili bölümleri

Achilles tendon ökçe kirişi
artery atar damar
appendix apandis
bladder idrar kesesi
blood vessel kan damarı
brain beyin
cartilage kıkırdak
colon kalın bağırsak
gall bladder veya gallbladder safra kesesi
heart kalp
intestines bağırsak
large intestine kalın bağırsak
small intestine ince bağırsak
kidneys böbrekler
ligament kemik bağ dokusu
liver karaciğer
lungs akciğerler
oesophagus yemek borusu
pancreas pankreas
organ organ
prostate gland veya prostate prostat
rectum göden bağırsağı
spleen dalak
stomach karın
tendon tendon
tonsils bademcik
vein damar
windpipe soluk borusu
womb veya uterus rahim

Kemikler

collarbone veya clavicle köprücük kemiği
thigh bone veya femur kalça kemiği
humerus kol kemiği
kneecap diz kapağı
pelvis leğen kemiği
rib kaburga
rib cage kaburga
skeleton iskelet
skull kafa tası
spine veya backbone omurga
vertebra (çoğul: vertebrae) omur

Vücut sıvıları

bile safra
blood kan
mucus balgam
phlegm sümük
saliva veya spit tükürük
semen semen
sweat veya perspiration ter
tears göz yaşı
urine idrar
vomit kusma

Diğer ilgili sözcükler

bone kemik
fat yağ
flesh beden
gland salgı bezi
joint eklem
limb kol, eklemli organ
muscle kas
nerve sinir
skin deri
digestive system sindirim sistemi
nervous system sinir sistemi
to breathe nefes almak
to cry ağlamak
to hiccup hıçkırmak
to have the hiccups hıçkırık tutmak
to sneeze hapşırmak
to sweat veya to perspire terlemek
to urinate idrar çıkarmak
to vomit kusmak
to yawn esnemek

Duyu organları

smell koku
touch dokunma
sight görme
hearing işitme
taste tat alma
to smell koklamak
to touch dokunmak
to see görmek
to hear duymak
to taste tat almak
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play