Müzik

Değişik müzik tarzları dahil, müzik ile ilgili İngilizce kelimeler.

Müzikal terminoloji

beat tempo
harmony ahenk
lyrics şarkı sözleri
melody veya tune melodi
note nota
rhythm ritim
scale ölçek
solo tek başına
duet düet
in tune ahenkli, akortlu
out of tune akortsuz

Müzik cihazları

amp (amplifier'ın kısaltılmış hali) amplifikatör
CD cd
CD player cd çalar
headphones kulaklık
hi-fi veya hi-fi system yüksek duyarlılık
instrument enstrüman
mic (microphone'ın kısaltılmış hali) mikrofon
MP3 player mp3 çalar
music stand nota sehpası
record player plakçalar
speakers hoparlörler
stereo veya stereo system stereo

Müzik türleri

blues blues
classical klasik müzik
country country müzik
dance dans
easy listening rahat dinlenen müzik
electronic elektronik
folk folk
heavy metal heavy metal
hip hop hip hop
jazz caz
Latin latin
opera opera
pop pop
rap rap
reggae rege
rock rock
techno tekno

Müzik grupları

band grup
brass band fanfar
choir koro
concert band konser bandosu
jazz band caz orkestrası
orchestra orkestra
pop group pop grubu
rock band rock grubu
string quartet yaylı çalgılar dörtlüsü

Müzisyenler

composer besteci
musician müzisyen
performer müzisyen
bassist veya bass player basçı
cellist viyolonselist
conductor maestro
DJ DJ
drummer davulcu
flautist flütçü
guitarist gitarist
keyboard player klavyeci
organist orgcu
pianist piyanist
pop star pop yıldızı
rapper rapçi
saxophonist saksafoncu
trumpeter trompetçi
trombonist tromboncu
violinist kemancı
singer şarkıcı
alto alto
soprano soprano
bass bas
tenor tenor
baritone bariton

Ses şiddeti

loud yüksek sesli
quiet sessiz
soft alçak sesli

Diğer kullanışlı kelimeler

to listen to music müzik dinlemek
to play an instrument bir enstrüman çalmak
to record kaydetmek
to sing şarkı söylemek
audience seyirci
concert konser
hymn ilahi
love song aşk şarkısı
national anthem ulusal marş
symphony senfoni
record kayıt
record label plak şirketi
recording kayda geçmek
recording studio kayıt stüdyosu
song şarkı
stage sahne
track şarkı
voice ses
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play