Sayılar

İngilizce rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

zerosıfır (konuşma dilinde ve sıcaklık bildirirken kullanılır)
nilsıfır (spor sonuçlarını bildirirken kullanılır)
noughtsıfır (0 basamağı)
"O"“0” (İngilizce “O” harfi ile aynı şekilde telaffuz edilir; konuşma sırasında, özellikle telefon numarası verirken kullanılır)
onebir
twoiki
threeüç
fourdört
fivebeş
sixaltı
sevenyedi
eightsekiz
ninedokuz
tenon
elevenon bir
twelveon iki
thirteenon üç
fourteenon dört
fifteenon beş
sixteenon altı
seventeenon yedi
eighteenon sekiz
nineteenon dokuz
twentyyirmi
twenty-oneyirmi bir
twenty-twoyirmi iki
twenty-threeyirmi üç
thirtyotuz
fortykırk
fiftyelli
sixtyaltmış
seventyyetmiş
eightyseksen
ninetydoksan
one hundred, a hundredyüz
one hundred and one, a hundred and oneyüz bir
two hundrediki yüz
three hundredüç yüz
one thousand, a thousandbin
two thousandiki bin
three thousandüç bin
one million, a millionbir milyon
one billion, a billionbir milyar

Tekrar

oncebir kere
twiceiki kere
three timesüç kere
four timesdört kere
five timesbeş kere

Sıra sayıları

firstbirinci
secondikinci
thirdüçüncü
fourthdördüncü
fifthbeşinci
sixthaltıncı
seventhyedinci
eighthsekizinci
ninthdokuzuncu
tenthonuncu
eleventhon birinci
twelfthon ikinci
thirteenthon üçüncü
fourteenthon dördüncü
fifteenthon beşinci
sixteenthon altıncı
seventeenthon yedinci
eighteenthon sekizinci
nineteenthon dokuzuncu
twentiethyirminci
twenty-firstyirmi birinci
twenty-secondyirmi ikinci
twenty-thirdyirmi üçüncü
thirtiethotuzuncu
fortiethkırkıncı
fiftiethellinci
sixtiethaltmışıncı
seventiethyetmişinci
eightiethsekseninci
ninetiethdoksanıncı
hundredthyüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

about veya approximatelyYaklaşık veya tahminen
over veya more thandaha veya - den daha
under veya less thanaltı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943,294
9,7559,755
2,608,4112,608,411
0.50.5
4.934.93
87.0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol