Yaygın sıfatlar

İnsanları, yerleri ve cisimleri İngilizce tarif etmenize yarayacak yaygın olarak kullanılan sıfatlar.

Fiziksel nitelikler

big büyük
small veya little küçük
fast hızlı
slow yavaş
good iyi
bad kötü
expensive pahalı
cheap ucuz
thick kalın
thin ince
narrow dar
wide geniş
broad geniş
loud gürültülü
quiet sessiz
intelligent zeki
stupid aptal
wet ıslak
dry kuru
heavy ağır
light hafif
hard sert
soft yumuşak
shallow sığı
deep derin
easy kolay
difficult zor
weak zayıf
strong güçlü
rich zengin
poor fakir
young genç
old yaşlı
long uzun
short kısa
high yüksek
low alçak
generous cömert
mean acımasız
true gerçek/ doğru
false sahte/ yanlış
beautiful güzel
ugly çirkin
new yeni
old eski
happy mutlu
sad mutsuz

Diğer nitelikler

safe güvenli
dangerous tehlikeli
early erken
late geç
light aydınlık
dark karanlık
open açık
closed veya shut kapalı
tight sıkı
loose bol
full dolu
empty boş
many çok
few az
alive canlı
dead ölü
hot sıcak
cold soğuk
interesting ilginç
boring sıkıcı
lucky şanslı
unlucky şanssız
important önemli
unimportant önemsiz
right doğru
wrong yanlış
far uzak
near yakın
clean temiz
dirty kirli
nice hoş
nasty çirkin
pleasant hoş
unpleasant hoş olmayan
excellent mükemmel
terrible berbat
fair adil
unfair adil olmayan
normal normal
abnormal anormal
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol