Sayılar

İtalyanca rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

zerosıfır
unobir
dueiki
treüç
quattrodört
cinquebeş
seialtı
setteyedi
ottosekiz
novedokuz
diecion
undicion bir
dodicion iki
tredicion üç
quattordicion dört
quindicion beş
sedicion altı
diciassetteon yedi
diciottoon sekiz
diciannoveon dokuz
ventiyirmi
ventunoyirmi bir
ventidueyirmi iki
ventitreyirmi üç
ventiquattroyirmi dört
venticinqueyirmi beş
ventiseiyirmi altı
ventisetteyirmi yedi
ventottoyirmi sekiz
ventinoveyirmi dokuz
trentaotuz
trentunootuz bir
trentadueotuz iki
trentatreotuz üç
trentaquattrootuz dört
trentacinqueotuz beş
trentaseiotuz altı
trentasetteotuz yedi
trentottootuz sekiz
trentanoveotuz dokuz
quarantakırk
quarantunokırk bir
quarantaduekırk iki
quarantatrekırk üç
cinquantaelli
sessantaaltmış
settantayetmiş
ottantaseksen
novantadoksan
centoyüz
centounoyüz bir
duecentoiki yüz
trecentoüç yüz
millebin
duemilaiki bin
tremilaüç bin
un milionebir milyon
un miliardobir milyar

Tekrar

una voltabir kere
due volteiki kere
tre volteüç kere
quattro voltedört kere
cinque voltebeş kere

Sıra sayıları

primobirinci
secondoikinci
terzoüçüncü
quartodördüncü
quintobeşinci
sestoaltıncı
settimoyedinci
ottavosekizinci
nonodokuzuncu
decimoonuncu
undicesimoon birinci
dodicesimoon ikinci
tredicesimoon üçüncü
quattordicesimoon dördüncü
quindicesimoon beşinci
sedicesimoon altıncı
diciassettesimoon yedinci
diciottesimoon sekizinci
diciannovesimoon dokuzuncu
ventesimoyirminci
ventunesimoyirmi birinci
ventiduesimoyirmi ikinci
ventitreesimoyirmi üçüncü
trentesimootuzuncu
quarantesimokırkıncı
cinquantesimoellinci
sessantesimoaltmışıncı
settantesimoyetmişinci
ottantesimosekseninci
novantesimodoksanıncı
centesimoyüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

circa veya approssimativamenteYaklaşık veya tahminen
oltre veya più didaha veya - den daha
sotto veya meno dialtı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm İtalyanca kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol