Litvanca

Litovca dili hakkında

Litvanca, Litvanya'nın resmi dilidir ve dünya çapında bu dili anadili olarak konuşan 4 milyon kişi bulunur. Bunların dörtte üçü Litvanya'da yaşamaktadır, geri kalan kısmı ise Beyaz rusya, Letonya, Polonya, Kaliningrad ve dünya'nın çeşitli yerinde yaşayan göçmen topluluklardır.

Litvanca, Hint-Avrupa dil ailesine mensup, bir Baltık dilidir ve Letonca ile ilişkişlidir.

Neden Litovca öğrenmeli?

Seyahat
Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandıktan sonra Litvanya, turistler tarafından çok rağbet gören popüler bir yer haline gelmiştir, özellikle başkenti Vilnius. Temel bir Litvanca bilgisi bile ziyaretinizi daha keyifli kılacaktır.

Arkadaşlık ve ilişkiler
Bağımsızlığından sonra, çoğunlukla iş için, Litvanya'dan diğer Batı Avrupa ülkelerine artan göç, arkadaşlık ve insan ilişkişkileri kurmak için geniş ölçüde olasılık yaratmıştır.

Dilsel bir meydan okuma
Doğrudan orjinal Hint-Avrupa dilinden kaynaklanmasıyla, Litvanca kelime hazinesi bu gruptaki diğer dillerle bezerlik gösterir. Latince'nin de bu gruba dahil olması ilgi çekicidir.

Diğer diller