Sayılar

Portekizce rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

zerosıfır
um, umabir
dois, duasiki
trêsüç
quatrodört
cincobeş
seisaltı
seteyedi
oitosekiz
novedokuz
dezon
onzeon bir
dozeon iki
trezeon üç
catorzeon dört
quinzeon beş
dezasseison altı
dezasseteon yedi
dezoitoon sekiz
dezanoveon dokuz
vinteyirmi
vinte e um, vinte e umayirmi bir
vinte e dois, vinte e duasyirmi iki
vinte e trêsyirmi üç
vinte e quatroyirmi dört
vinte e cincoyirmi beş
vinte e seisyirmi altı
vinte e seteyirmi yedi
vinte e oitoyirmi sekiz
vinte e noveyirmi dokuz
trintaotuz
trinta e um, trinta e umaotuz bir
trinta e dois, trinta e duasotuz iki
trinta e trêsotuz üç
trinta e quatrootuz dört
trinta e cincootuz beş
trinta e seisotuz altı
trinta e seteotuz yedi
trinta e oitootuz sekiz
trinta e noveotuz dokuz
quarentakırk
quarenta e um, quarenta e umakırk bir
quarenta e dois, quarenta e duaskırk iki
quarenta e trêskırk üç
cinquentaelli
sessentaaltmış
setentayetmiş
oitentaseksen
noventadoksan
uma centena veya cemyüz
duzentosiki yüz
trezentosüç yüz
um milhar veya milbin
dois mil, duas miliki bin
três milüç bin
um milhãobir milyon
um biliãobir milyar

Tekrar

uma vezbir kere
duas vezesiki kere
três vezesüç kere
quatro vezesdört kere
cinco vezesbeş kere

Sıra sayıları

primeirobirinci
segundoikinci
terceiroüçüncü
quartodördüncü
quintobeşinci
sextoaltıncı
sétimoyedinci
oitavosekizinci
nonodokuzuncu
décimoonuncu
décimo primeiroon birinci
décimo segundoon ikinci
décimo terceiroon üçüncü
décimo quartoon dördüncü
décimo quintoon beşinci
décimo sextoon altıncı
décimo sétimoon yedinci
décimo oitavoon sekizinci
décimo nonoon dokuzuncu
vigésimoyirminci
vigésimo primeiroyirmi birinci
vigésimo segundoyirmi ikinci
vigésmio terceiroyirmi üçüncü
trigésimootuzuncu
quadragésimokırkıncı
quinquagésimoellinci
sexagésimoaltmışıncı
setuagésimoyetmişinci
octogésimosekseninci
nonagésimodoksanıncı
centésimoyüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

cerca de veya aproximadamenteYaklaşık veya tahminen
mais que veya mais do quedaha veya - den daha
menos que veya menos do quealtı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943,294
9.7559,755
2.608.4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm Portekizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol