Saat belirtme

Rusça saatin nasıl söyleneceğini öğrenin.

Rusça 24 saatlik zaman biçimi yaygın olarak kullanıldığı halde, özellikle gayri resmi durumlarda, 12 saatlik zaman biçiminin de kullanıldığı görülür.

Saat sorma

сколько времени?what's the time?
который час?what's the time?
скажите, пожалуйста, сколько времени?could you tell me the time, please?
не подскажете который час?do you happen to have the time?
вы знаете сколько сейчас времени?do you know what time it is?

Saat söyleme

сейчас ...it's ...
ровно ...
примерно ...
почти ...
немного больше, чем ...
час
два часа
три часа
четыре часа
пять часов
шесть часов
семь часов
восемь часов
девять часов
десять часов
одиннадцать часов
двенадцать часов
четверть второго
четверть третьего
половина второго
половина третьего
без четверти два
без четверти три
пять минут второго
десять минут второго
двадцать минут второго
двадцать пять минут второго
sound

Bu sayfadaki tüm Rusça ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.