Yunanca

Yunanca dili hakkında

Modern Yunanca'nın kökeni Antik Yunanca'ya dayanır ve 1829'dan beri Yunanistan'ın resmi dilidir. Güney Kıbrıs'ta yarım milyon kişi ile beraber, yaklaşık 15 milyon kişi Yunanca konuşmaktadır. Yunanca aynı zamanda değişik ülkelerde bulunan göçmen topluluklar arasında da konuşulur.

Hint-Avrupa dil ailesinde kendi başına bir kol oluşturur ve üç bin yıldır kullanılmakta olan, kendi alfabesine sahiptir.

Latince ile beraber, Yunanca'nın diğer Avrupa dillerinin kelime hazinesi üzerinde önemli etkileri olmuştur.

Diğer diller