Hannah Weston-Green

Hannah Weston-Green

Kişisel bilgiler

Yaş: 44
Doğum tarihi: 4 Şubat

Diller

Konuştuğum dil:

  • İngilizce (Güney Afrika Cumhuriyeti) | Ana dil
  • Afrikanca | İleri düzey

Öğrenmekte olduğum dil: