Moris Shevaliye

Moris Shevaliye

Kişisel bilgiler

Yaş: 39
Doğum tarihi: 13 Eylül

Diller

Konuştuğum dil:

  • Bulgarca | Ana dil
  • Türkçe (Türkiye Cumhuriyeti) | Ana dil
  • Rusça | Orta düzey

Öğrenmekte olduğum dil:

  • İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Başlangıç düzeyi