Super Dragonball

Super Dragonball

Kişisel bilgiler

Yaş: 29
Doğum tarihi: 1 Ocak

Diller

Konuştuğum dil:

  • Yunanca | Ana dil
  • Arnavutça | Ana dil

Öğrenmekte olduğum dil: