yamamh hilal

yamamh hilal

Kişisel bilgiler

Doğum tarihi: 31 Ağustos

Diller

Konuştuğum dil:

  • Arapça (Suriye) | Ana dil
  • İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Orta düzey

Öğrenmekte olduğum dil:

  • İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Orta düzey
  • Türkçe (Türkiye Cumhuriyeti) | Başlangıç düzeyi