Sayılar

Sıra sayıları

ensimmäinenbirinci
toinenikinci
kolmasüçüncü
neljäsdördüncü
viidesbeşinci
kuudesaltıncı
seitsemäsyedinci
kahdeksassekizinci
yhdeksäsdokuzuncu
kymmenesonuncu
yhdestoistaon birinci
kahdestoistaon ikinci
kolmastoistaon üçüncü
neljästoistaon dördüncü
viidestoistaon beşinci
kuudestoistaon altıncı
seitsemästoistaon yedinci
kahdeksastoistaon sekizinci
yhdeksästoistaon dokuzuncu
kahdeskymmenesyirminci

Tekrar

kerranbir kere
kaksi kertaaiki kere
kolme kertaaüç kere
neljä kertaadört kere
viisi kertaabeş kere

Diğer kullanışlı kelimeler

noinYaklaşık veya tahminen
ylidaha veya - den daha
allealtı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm Fince kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.