Sayılar

Fince rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

nollasıfır
yksibir
kaksiiki
kolmeüç
neljädört
viisibeş
kuusialtı
seitsemänyedi
kahdeksansekiz
yhdeksändokuz
kymmenenon
yksitoistaon bir
kaksitoistaon iki
kolmetoistaon üç
neljätoistaon dört
viisitoistaon beş
kuusitoistaon altı
seitsemäntoistaon yedi
kahdeksantoistaon sekiz
yhdeksäntoistaon dokuz
kaksikymmentäyirmi
kaksikymmentäyksiyirmi bir
kaksikymmentäkaksiyirmi iki
kaksikymmentäkolmeyirmi üç
kaksikymmentäneljäyirmi dört
kaksikymmentäviisiyirmi beş
kaksikymmentäkuusiyirmi altı
kaksikymmentäseitsemänyirmi yedi
kaksikymmentäkahdeksanyirmi sekiz
kaksikymmentäyhdeksänyirmi dokuz
kolmekymmentäotuz
neljäkymmentäkırk
viisikymmentäelli
kuusikymmentäaltmış
seitsemänkymmentäyetmiş
kahdeksankymmentäseksen
yhdeksänkymmentädoksan
satayüz
satayksiyüz bir
kaksisataaiki yüz
kolmesataaüç yüz
tuhatbin
kaksituhattaiki bin
kolmetuhattaüç bin
miljoonabir milyon
miljardibir milyar

Sıra sayıları

ensimmäinenbirinci
toinenikinci
kolmasüçüncü
neljäsdördüncü
viidesbeşinci
kuudesaltıncı
seitsemäsyedinci
kahdeksassekizinci
yhdeksäsdokuzuncu
kymmenesonuncu
yhdestoistaon birinci
kahdestoistaon ikinci
kolmastoistaon üçüncü
neljästoistaon dördüncü
viidestoistaon beşinci
kuudestoistaon altıncı
seitsemästoistaon yedinci
kahdeksastoistaon sekizinci
yhdeksästoistaon dokuzuncu
kahdeskymmenesyirminci

Tekrar

kerranbir kere
kaksi kertaaiki kere
kolme kertaaüç kere
neljä kertaadört kere
viisi kertaabeş kere

Diğer kullanışlı kelimeler

noinYaklaşık veya tahminen
ylidaha veya - den daha
allealtı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm Fince kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol