Şekiller ve matematik ile ilgili terimler

Yaygın şekil ve matematik terimlerinin İngilizce isimlerinin yanı sıra, kesirlerin nasıl söylendiğini öğrenin.

Matematik ile ilgili terimler

addition toplama
subtraction çıkartma
multiplication çarpma
division bölmek
to add toplamak
to subtract veya to take away çıkartmak
to multiply çarpmak
to divide bölmek
to calculate hesaplamak
total toplam
arithmetic aritmetik
algebra cebir
geometry geometri
calculus diferansiyel ve integral hesap
statistics istatistik
integer tam sayı
even number çift sayı
odd number tek sayı
prime number asal sayı
fraction bölme
decimal ondalık sayı
decimal point ondalık hane noktası
percent yüzde
percentage yüzde oranı
theorem teorem
proof ispat
problem problem
solution çözüm
formula formül
equation denklem
graph grafik
axis eksen
average ortalama
correlation değişkenler arasındaki ilişki
probability olasılık
dimensions ebatlar
area alan
circumference çevre
diameter çap
radius yarıçap
length uzunluk
height yükseklik
width genişlik
perimeter çevre uzunluğu
angle açı
right angle dik açı
line çizgi
straight line düz çizgi
curve eğri
parallel paralel
tangent tanjant
volume hacim

Şekiller

circle daire
triangle üçgen
square kare
rectangle dikdörtgen
pentagon beşgen
hexagon altıgen
octagon sekizgen
oval oval
star yıldız
polygon çokgen
cone koni
cube küp
cylinder silindir
pyramid piramid
sphere küre

Kesirler

1⁄2 ½ (“yarım”)
1⁄3 ⅓ (“üç'te bir”)
1⁄4 ¼ (“dört'te bir”)
1⁄5 1/5 (“beş'te bir”)
1⁄6 1/6 (“altı'da bir”)
2⁄3 2/3 (“üç'te iki”)
3⁄4 ¾ (“üç çeyrek”)
1⁄8 1/8 (“sekiz'de bir”)
1⁄10 1/10 (“on'da bir”)
1⁄100 1/100 (“yüz'de bir”)
1 ¼ (“bir çeyrek”)
1 ½ (“bir buçuk”)
1 3/4 (“bir ve üç çeyrek”)
2 1/4 (“iki çeyrek”)
2 ½ (“iki buçuk”)
2 3/4 (“iki ve üç çeyrek)
3 ¼ (“üç çeyrek”)
3 ½ (“üç buçuk”)
3 ¾ (“üç ve üç çeyrek”)

Hesapları okumak

plus artı
minus eksi
times veya multiplied by kere
divided by bölü
squared kare
cubed küplü
square root kare kök
equals eşittir
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol