Sağlık

Değişik hastalıkların ve sağlık sorunlarının isimleri dahil, sağlık ile ilgili İngilizce kelimeler.

Hastalıklar ve tıbbi sorunlar

acne sivilce
AIDS (acquired immunodeficiency syndrome'ın kısaltılmış hali) aids
allergic reaction alerjik reyaksiyon
allergy alerji
altitude sickness yükseklik hastalığı
amnesia hafıza kaybı
appendicitis apandisit
arthritis kireçlenme
asthma astım
athlete's foot mantar
backache sırt ağrısı
bleeding kanama
blister su toplama
boil çıban
broken (mesela broken bone, broken arm veya broken leg) kırık (kemik/ kol / bacak)
bronchitis bronşit
bruise morluk
cancer kanser
chest pain göğüs ağrısı
chicken pox su çiceği
cold soğuk alğınlığı
cold sore uçuk
concussion sarsıntı
conjunctivitis göz nezlesi
constipation kabızlık
cramp adele kasılması
corn nasır
cough öksürük
cut kesik
dehydration su kaybı
dementia bunama
depression depresyon
diabetes şeker hastalığı
diarrhoea isal
disease hastalık
dizziness baş dönmesi
dyslexia disleksi
earache kulak ağrısı
eating disorder yeme bozukluğu
eczema egzema
epilepsy sara hastalığı
fatigue yorgunluk
fever ateş
flu (influenza'ın kısaltılmış hali) grip
food poisoning yemek zehirlenmesi
fracture kırık
frostbite soğuktan donma
glandular fever öpüşme hastalığı
gout gut hastalığı
graze sıyrık
haemophilia hemofili
haemorrhoids (piles olarakta bilinir) hemoroid
hair loss veya alopecia kellik
hay fever bahar nezlesi
headache baş ağrısı
heart attack kalp krizi
heart disease kalp hastalığı
heartburn mide ekşimesi
heat stroke sıcak çarpması
hepatitis hepatit
hernia fıtık
high blood pressure veya hypertension yüksek tansiyon
HIV (human immunodeficiency virus'ın kısaltılmış hali) hiv
hypothermia vücut ısısında düşme
indigestion hazımsızlık
infection enfeksiyon
inflammation yangı
injury sakatlık, yaralanma
ingrown toenail tırnak batması
insomnia uykusuzluk
jaundice sarılık
leukaemia lösemi
low blood pressure veya hypotension düşük tansiyon
lump yumru
lung cancer akciğer kanseri
malaria sıtma
measles kızamık
meningitis menenjit
migraine migren
miscarriage düşük yapma
morning sickness sabah bulantısı
MS (multiple sclerosis'ın kısaltılmış hali) çoklu sertleşim
mumps kabakulak
nausea bulantı
nosebleed burun kanaması
obesity obezite
pneumonia zatüre
polio çocuk felci
rabies kuduz
rash kaşıntı
rheumatism romatizma
schizophrenia şizofreni
slipped disc bel fıtığı
sore throat boğaz ağrısı
splinter eskuil
sprain burkmak
spots lekeler/ benekler
STI (sexually transmitted infection'ın kısaltılmış hali) Cinsel yoldan geçen enfeksiyon
stomach ache karın ağrısı
stress stres
stroke felç
sunburn güneş yanığı
swelling şişme
tonsillitis bademcik iltihabı
tuberculosis tüberküloz
typhoid fever veya typhoid tifo
ulcer ülser
virus virus
wart siğil

Sağlık ile ilgili diğer kelimeler

antibiotics antibiyotik
prescription reçete
medicine ilaç
pill hap
tablet tablet
doctor doktor
GP (general practitioner'ın kısaltılmış hali) doktor
consultant danışman doktor
anaesthetist anestezi uzmanı
surgeon cerrah
nurse nurse
patient hasta
gynecologist kadın doktoru
chiropodist el ve ayak hastalıkları uzmanı
radiographer röntgen uzmanı
anaesthetic anestetik
drip serum
hospital hastane
operating theatre ameliyathane
operation ameliyat
physiotherapy fizyoterapi
surgery ameliyathane
ward koğuş
appointment randevu alma
medical insurance sağlık sigortası
waiting room bekleme odası
blood pressure tansiyon
blood sample kan örneği
pulse nabız
temperature derece
urine sample idrar örneği
x-ray röntgen
blind kör
deaf sağır
partially sighted kısmi görebilen
disabled engelli
paralysed felçli
asthmatic astımlı
epileptic saralı
haemophiliac hemofili hastası
injection iğne
vaccination aşı
suppository fitil
pregnancy hamilelik
pregnant hamile
to give birth doğum yapmak
contraception doğum kontrolü
abortion çocuk aldırmak
infected enfekte kapmak
inflamed iltihaplı
septic mikroplu
swollen şiş
unconscious şuursuz
pain ağrı, sancı
painful ağrılı, sancılı
well iyi hissetmek
unwell rahatsız olmak
ill hasta
pus cerahat
scar yara izi
stitches dikiş
wound yara
bandage bandaj
crutches koltuk değnekleri
hearing aid işitme cihazı
sling askı
splint kırık tahtası
wheelchair tekerlekli sandalye
sleep uyku
to bleed kanamak
to catch a cold şifayı kapmak
to cough öksürmek
to be ill hasta olmak
to be sick hasta olmak
to feel sick hasta hissetmek
to heal iyileşmek
to hurt acımak
to limp topallamak
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol