Zaman

Zaman ile ilgili bazı İngilizce kelimeler.

Zaman birimleri

second saniye
minute dakika
hour saat
day gün
week hafta
fortnight iki hafta, on dört gün
month ay
year yıl
decade on yıl
century asır
weekend haftasonu
leap year artık yıl

Günün belli zamanları

morning sabah
afternoon öğleden sonra
evening akşam üstü
night veya night time gece veya gece vakti
midday veya noon gün ortası veya öğlen
midnight gece yarısı
dawn şafak vakti
dusk gün kararması
sunrise gün doğumu
sunset gün batımı

Zaman ile ilgili başka kelimeler

now şimdi
then o zaman
immediately veya straight away hemen
soon yakında
earlier evvel
later daha sonra

Sıklık derecesi

never hiç bir zaman
rarely ender olarak
occasionally arada sırada
sometimes bazen
often veya frequently sık sık
usually veya normally genelde
always her zaman
every day veya daily her gün
every week veya weekly her hafta
every month veya monthly her ay
every year veya yearly her yıl
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play