Sayılar

İsveççe rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

nollsıfır
ettbir
tvåiki
treüç
fyradört
fembeş
sexaltı
sjuyedi
åttasekiz
niodokuz
tioon
elvaon bir
tolvon iki
trettonon üç
fjortonon dört
femtonon beş
sextonon altı
sjuttonon yedi
artonon sekiz
nittonon dokuz
tjugoyirmi
tjugoettyirmi bir
tjugotvåyirmi iki
tjugotreyirmi üç
trettiootuz
fyrtiokırk
femtioelli
sextioaltmış
sjuttioyetmiş
åttioseksen
nittiodoksan
ett hundrayüz
ett hundra ettyüz bir
tvåhundraiki yüz
trehundraüç yüz
ett tusenbin
tvåtuseniki bin
tretusenüç bin
en miljonbir milyon
en miljardbir milyar

Sıra sayıları

förstabirinci
andraikinci
tredjeüçüncü
fjärdedördüncü
femtebeşinci
sjättealtıncı
sjundeyedinci
åttondesekizinci
niondedokuzuncu
tiondeonuncu
elfteon birinci
tolfteon ikinci
trettondeon üçüncü
fjortondeon dördüncü
femtondeon beşinci
sextondeon altıncı
sjuttondeon yedinci
artondeon sekizinci
nittondeon dokuzuncu
tjugondeyirminci
tjugoförstayirmi birinci
tjugoandrayirmi ikinci
tjugotredjeyirmi üçüncü