Sayılar

İsveççe rakkamlar nasıl söylenir öğrenin.

Sayma sayıları

nollsıfır
ettbir
tvåiki
treüç
fyradört
fembeş
sexaltı
sjuyedi
åttasekiz
niodokuz
tioon
elvaon bir
tolvon iki
trettonon üç
fjortonon dört
femtonon beş
sextonon altı
sjuttonon yedi
artonon sekiz
nittonon dokuz
tjugoyirmi
tjugoettyirmi bir
tjugotvåyirmi iki
tjugotreyirmi üç
tjugofyrayirmi dört
tjugofemyirmi beş
tjugosexyirmi altı
tjugosjuyirmi yedi
tjugoåttayirmi sekiz
tjugonioyirmi dokuz
trettiootuz
trettioettotuz bir
trettiotvåotuz iki
trettiotreotuz üç
trettiofyraotuz dört
trettiofemotuz beş
trettiosexotuz altı
trettiosjuotuz yedi
trettioåttaotuz sekiz
trettioniootuz dokuz
fyrtiokırk
fyrtioettkırk bir
fyrtiotvåkırk iki
fyrtiotrekırk üç
femtioelli
sextioaltmış
sjuttioyetmiş
åttioseksen
nittiodoksan
etthundrayüz
etthundraettyüz bir
tvåhundraiki yüz
trehundraüç yüz
ettusenbin
tvåtuseniki bin
tretusenüç bin
en miljonbir milyon
en miljardbir milyar

Tekrar

en gångbir kere
två gångeriki kere
tre gångerüç kere
fyra gångerdört kere
fem gångerbeş kere

Sıra sayıları

förstabirinci
andraikinci
tredjeüçüncü
fjärdedördüncü
femtebeşinci
sjättealtıncı
sjundeyedinci
åttondesekizinci
niondedokuzuncu
tiondeonuncu
elfteon birinci
tolfteon ikinci
trettondeon üçüncü
fjortondeon dördüncü
femtondeon beşinci
sextondeon altıncı
sjuttondeon yedinci
artondeon sekizinci
nittondeon dokuzuncu
tjugondeyirminci
tjugoförstayirmi birinci
tjugoandrayirmi ikinci
tjugotredjeyirmi üçüncü
trettiondeotuzuncu
fyrtiondekırkıncı
femtiondeellinci
sextiondealtmışıncı
sjuttiondeyetmişinci
åttiondesekseninci
nittiondedoksanıncı
hundradeyüzüncü

Diğer kullanışlı kelimeler

ungefär veya cirkaYaklaşık veya tahminen
över veya mer ändaha veya - den daha
under veya mindre änaltı veya -den az

Örnekler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943,294
97559,755
2 608 4112,608,411
0,50.5
4,934.93
87,0487.04
sound

Bu sayfadaki tüm İsveççe kelimeleri sesli olarak işitebilirsiniz — kelimeye tıklayarak dinleyin.

Çalışmalarımızı destekleyin

Patreon'da destekçi olarak bu siteyi geliştirmemize yardımcı olun. Avantajlar, siteden tüm reklamların kaldırılmasını ve Speak Languages Discord kanalına erişimi içerir.

destekçi ol