Gezi ve eğlence

Bu ifadeler kalış süreniz boyunca nereleri gezeceğinize karar vermenize yardımcı olacaktır.

where's the …? … nerede?
cinema sinema
theatre tiyatro
art gallery sanat galerisi
museum müze
concert hall konser salonu
stadium stadium
do you want to go out tonight? bu akşam dışarı çıkmak ister misin?
let's go to … … gidelim
the pub puba
the cinema sinemaya
the theatre tiyatroya
a concert konsere
a nightclub gece kulübüne
what's on at the …? … ne oynuyor?
cinema sinemada
theatre tiyatroda
is there anything good on? yapacak güzel bir şey var mı?
shall we go …? … gidelim mi?
swimming yüzmeye
skating paten yapmaya
bowling bowling oynamaya
shall we go for a walk? yürüyüşe gidelim mi?
shall we go for a bike ride? bisiklete binelim mi?
excuse me, could you take a photo for me? pardon, benim için bir resim çeker misiniz?
excuse me, could you take a photo for us? pardon, bizim için bir resim çeker misiniz?
I'd like to hire a bike bisiklet kiralamak istiyorum.
I'd like to hire a canoe kano kiralamak istiyorum
it's a beautiful view çok güzel bir manzara
sound

Bu sayfadaki tüm İngilizce ifadeleri sesli olarak işitebilirsiniz — ifadelere tıklayarak dinleyin.

Mobil uygulama

Android cihazlar için hazırlanan ödül kazanmış İngilizce ifade kılavuzu uygulamamız 6000'in üzerinde kullanışlı sesli ifade içerir.

Get it on Google Play